banner

Vrijwilligers

werkplaats

De werkplaats is het hart van onze organisatie; veruit de meeste vrijwilligers zijn hierin werkzaam.

Het herstellen en opknappen van gereedschap en naaimachines is de voornaamste taak en we doen dit volgens landelijk opgestelde kwaliteitseisen. Uit het gereedschap dat de projectcommissie heeft klaargelegd, kan de medewerker zelf bepalen welk gereedschap hij/zij kiest om op te knappen.
Voor de technische begeleiding is een werkplaatscoördinator aanwezig, zijn er collega’s en naslagwerken aanwezig. Een keurmeester bepaalt tenslotte of aan de kwaliteitseisen is voldaan. Van de werkplaatsmedewerker wordt verwacht zo veilig mogelijk te werken, zowel wat zijn/haar eigen veiligheid betreft als die van anderen. Enkele machines mogen alleen door aangewezen medewerkers worden gebruikt.

Bij aanvang krijgt elke medewerker een veiligheidsinstructie (waar hij/zij zich aan dient te houden) en een introductieboekje uitgereikt met huisregels om zo snel mogelijk thuis te raken in de organisatie. Werkzaamheden die niet bij een aparte commissie zijn ondergebracht (de ‘algemene werkplaatstaken’) zijn verdeeld over alle vrijwilligers.
Als je bij ons wilt werken, maak dan een afspraak voor een rondleiding in de werkplaats aan de Travertijnstraat 6 (gebouw B)

informatie over vrijwilligers