banner

Donateurs

Gered Gereedschap Groningen bestaat al meer dan 35 jaar ! De gevers, de opknappers én de ontvangers van gereedschap: iedereen is er blij mee!

Gedurende die 35 jaar hebben we sobere en ruime jaren gekend, zowel wat betreft de hoeveelheid gereedschap, het aantal vrijwilligers als de financiën.

Het inzamelen, opknappen en verzendklaarmaken van gereedschap kost echter veel geld. Voor alle duidelijkheid: medewerkers, coördinator en bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van vergoeding.
We doen daarom een beroep op hen, die ons werk een warm hart toedragen. Help mee om onze vorm van ontwikkelingswerk voort te zetten! U kunt ons werk steunen door een bedrag te doneren: ‘vele kleintjes maken één grote’.

Onder de knop ¨schenken¨ vindt u o.a. onze rekeningnummer

blije kinderen Namens alle medewerkers en toekomstige gereedschap-ontvangers: dank! We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Hieronder kunt u alle informatie over de mogelijkheden, downloaden.

informatie schenken overeenkomstformulier machtigingsformulier